ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงของ

โรงแรมแจ่มเฮ้าส์ / ร้านอาหารแจ่ม

โทร. 053 655 646

202 หมู่ 1  ต.เวียง  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย 

BOOKING : 089 851 7916

บริการ กาแฟฟรี